Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van KRIZY Beeldhouwwerken (Krist Van de Casteele), Antonius Eik 27 te 8570 Ingooigem - Anzegem België - BTW BE 0770.173.961 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 
Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker. 

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van KRIZY Beeldhouwwerken moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, door KRIZY Beeldhouwwerken aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, er wordt geen BTW gerekend wegens “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting”. Btw is niet toepasselijk.
Leverings- of administratieve kosten worden afzonderlijk vermeld.
De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

De webshop wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KRIZY Beeldhouwwerken niet. 

De aangeboden sculpturen zijn uitsluitend artisanale, handgemaakt en zijn dan ook duidelijk verschillend van elkaar. 

KRIZY Beeldhouwwerken is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken en KRIZY Beeldhouwwerken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant doet zijn aankoop via onze website en komt dan terecht in ons winkelmandje waar hij de bestelling kan afronden.
Duidelijk wordt aangegeven dat het product dat klant wenst aan te kopen met de hand gemaakt is en licht kan verschillen met de foto.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

KRIZY Beeldhouwwerken zal de levering tussen de 3 en 5 werkdagen uitvoeren.
Elke zichtbare beschadiging van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld, per mail aan kristvdc@telenet.be. Dit met de nodige foto’s die de schade duidelijk aantonen.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

De klant, die enkel online artikelen bestelde, heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen.
Hiervoor, moet de klant ons via een verklaring per e-mail naar kristvdc@telenet.be op de hoogte stellen. 

De klant moet de goederen binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan KRIZY Beeldhouwwerken heeft meegedeeld.

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.
De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij ons het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering.
KRIZY Beeldhouwwerken zal alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen of nadat wij alle goederen hebben teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

.

Artikel 7: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

.